Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

CERPLAST

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.T.S. CERPLAST Sp. z o.o. Sp. K., 64-800 Chodzież, Oleśnica 7a

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit f RODO);

 

Okres przechowywania danych:

  • dane osobowe pobrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.
  • jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu Pani/Pana dane osobowe przez nas zgromadzone i wykorzystane do prowadzenia rozmów, zostaną usunięte;
  • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
  • Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Pani/Pana przejrzysty (art. 5 ust. 1 lit a).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 44 RODO).

Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów zależnych lub współpracujących w celu realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcie wyże wymienionej umowy.

Chcesz zadać pytanie lub otrzymać wycenę?

Skontaktuj się z nami!

Zaufali nam